På Tiinas privatimporterade Sporster gjordes bl.a. följande...

>> ramen byttes ut mot en softail-liknande

>> bredare och längre framgaffel

>> bensintanken förlängdes

>> bakdelen breddades

>> BSL avgasrör

>> omlackering purple by Ara